Sleutel op de deur bij nieuwbouw

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning zijn er verschillende mogelijkheden met betrekking tot het realiseren van de woning. Een specifieke manier is de sleutel op deur realisatie. Hiermee wordt bedoeld dat er een bedrijf is dat zich van het begin tot eind bezighoudt met het realiseren van de nieuwbouw woning.


De voortgang van het proces
Het bedrijf dat de sleutel op de deur constructie in handen heeft, zal samen met de koper een plan opstellen en met behulp van een architect het ontwerp en indeling vorm gaan geven. In het plan wordt onder meer aangegeven met welke materialen er gewerkt gaat worden. Dit wordt bij de constructie sleutel op de deur allemaal door het in de arm genomen bedrijf uitgevoerd.

Materialen, kosten en aanspreekpunt
• Een van de kenmerken bij de te gebruiken materialen voor de woning is, dat de materialen vaak in de toonzaal van het bedrijf kunnen worden uitgezocht of dat het bedrijf de koper meeneemt naar een toonzaal van een ander bedrijf waar een ruim aanbod is van verschillende materialen.
• Een ander specifiek kenmerk is dat de totale prijs vooraf in een contract wordt opgenomen. Van die prijs zal alleen worden afgeweken als zich onvoorziene omstandigheden voordoen die tot meerwerk zullen leiden, zoals het verplaatsen van een muur.
• Een van de voordelen van deze constructie is dat de woning op korte termijn gerealiseerd en betrokken kan worden.
• Een ander voordeel is dat er een vast aanspreekpunt is om contact mee te onderhouden en dat men dus niet met verschillende bedrijven te maken heeft.
• Een nadeel is dat deze vorm van bouwen van een nieuwbouwhuis duurder kan uitvallen dan het in zee gaan met diverse aannemers.