Het rolluik voor een deur

Een deur zorgt ervoor dat een bepaalde ruimte kan worden afgesloten of dat er toegang wordt verleend. Er zijn situaties denkbaar waarin het wenselijk is om de deur en dus de toegang extra te beveiligen en een mogelijkheid hiertoe is het plaatsen van een rolluik.

Door het plaatsen van een rolluik, wat vooral vaak toegepast wordt bij winkels en bedrijven, wordt er een extra beveiliging gecreëerd. Ook voor particulieren kan een rolluik deze functie vervullen. Een andere functie die een rolluik kan hebben is die van zonwering.

Toepassing en soorten
Een rolluik voor een deur moet in elk geval niet verward worden met een roldeur die een zelfstandig element is. Een rolluik voor een deur bevindt zich aan de buitenzijde van de woning en zal dus bestand zijn moeten zijn tegen de weersinvloeden. Het kan zowel in een handmatige als in een automatische uitvoering worden geleverd.

Functie en eigenschappen
• Een rolluik kan verschillende functies hebben en om een bepaalde reden worden aangeschaft. Een van de voordelen is bijvoorbeeld dat er bespaard kan worden op de energiekosten doordat het over een isolerende werking beschikt.
• Een ander specifiek kenmerk is dat de isolerende werking niet alleen betrekking heeft op de energiekosten, maar ook op lawaai van buitenaf.
• Er kan gekozen worden voor een model met de functie van zonwering, waarbij het mogelijk is om te bepalen hoeveel licht er wordt doorgelaten door de gewenste stand in te stellen.