De deur en beveiliging

Bij het kopen van met name een buitendeur is het aan te raden om te letten op de inbraakveiligheid. Er zijn meerdere manieren waarop een deur van beveiliging kan worden voorzien, zodat het ongewenste indringers in elk geval een stuk moeilijker of haast onmogelijk wordt gemaakt om het huis binnen te komen.

Aandachtspunten betreffende mogelijke maatregelen
Bij de beveiliging, waarvan het uitgangspunt is ongewenste bezoekers te weren, is het niet voldoende om alleen een slot aan te brengen. Een gewoon slot kan voor een inbreker eenvoudig open te breken zijn als deze bijvoorbeeld beschikt over een loper van hetzelfde type. Echter ook andere inbrekersmethoden maken het eenvoudig om een normaal slot open te krijgen. Voor de beveiliging van een deur zullen er dus extra maatregelen genomen moeten worden.

Tips over de beveiligingsmogelijkheden 
• Een kenmerk van een deur die naar buiten draait is dat de scharnieren bereikbaar zijn van buitenaf. Om te voorkomen dat de pennen uit de scharnieren worden gelicht, kunnen er dievenklauwen worden geplaatst die dit kunnen voorkomen.
• Een andere mogelijkheid om te beveiligen tegen het lichten van de scharnieren, is het plaatsen van zogenaamde dievenpinnen of door gebruik te maken van veiligheidsscharnieren.
• Een mogelijkheid van beveiliging waarbij de deur wel op een kiertje geopend kan worden en niet door het ongewenste bezoek verder kan worden opengedaan, is het plaatsen van een kierstandhouder.
• Het is ook mogelijk om een deur die voorzien is van speciale beveiliging en waar het politiekeurmerk veilig wonen aan is toegekend, te kopen. Een deur die voldoet aan het politiekeurmerk veilig wonen moet in elk geval voorzien zijn van scharnieren en sloten van het SKG-keur merk.
• Als een buitendeur gedeeltelijk voorzien is van glas, dan is dit een gevoelig punt op het gebied van inbraakveiligheid. Het is dan ook raadzaam om het gedeelte van glas van extra beveiliging te voorzien.